Çorum’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Alanına Farklı Bir Bakış Açışı

İletişim Bilgileri

Eğitim Programları

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Eğitimi
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Eğitimi
Yaygın gelişimsel bozukluklar eğitimi, otizm spektrum bozukluğu, Asperger sendromu, Rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk olarak adlandırılan bazı b...
İşitme Engelli Bireyler Eğitimi
İşitme Engelli Bireyler Eğitimi
işitme kaybı yaşayan bireylere özel eğitim, terapi ve teknolojik destek sağlayarak, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlayan bir destek eğitim prog...
Aile Danışmanlığı & Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Aile Danışmanlığı & Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Bireyin kendini anlaması problemlerini çözebilmesi kendine en uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ...
Bedensel Engelli Bireyler
Bedensel Engelli Bireyler
Bedensel engeli olan bireylere özel eğitim, terapi ve teknolojik destek sağlayarak, fiziksel becerilerini geliştirmelerini, bağımsızlıklarını arttırmalarını ve sosyal yaşama entegrasyonlar...
Dil ve Konuşma Güçlüğü
Dil ve Konuşma Güçlüğü
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere özel eğitim, terapi ve teknolojik destek sağlayarak, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve dil ve konuşma becerilerindeki güçlükleri aşmalarını ...
İşitme Engelli Bireyler
İşitme Engelli Bireyler
İşitme kaybı yaşayan bireylere özel eğitim, terapi ve teknolojik destek sağlayarak, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlayan bir destek eğitim pro...
Yaygın Gelişimsel Bozuklukları
Yaygın Gelişimsel Bozuklukları
Yaygın gelişimsel bozukluklar eğitimi, otizm spektrum bozukluğu, Asperger sendromu, Rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk olarak adlandırılan bazı b...
Zihinsel Engelli Bireyler
Zihinsel Engelli Bireyler
Zihinsel yetersizliği olan bireylerin özel eğitim, terapi ve destek sağlayarak, günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini, bağımsızlıklarını arttırmalarını ve sosyal yaşama entegrasyo...