Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli Bireyler

Doğum öncesi,  doğum sırası veya doğum sonrası oluşmuş lezyonlara bağlı gelişen hareket kısıtlılıkları, denge  koordinasyon bozukluluklarını  değerlendirme ve tedavi etme programıdır.
Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, bedensel engellilerde hastalığa ve hastaya özgü rehabilitasyon programını gerektirir. Kurumumuzda bedensel yetersizliği olan bireylere bilimsel kanıtlara dayalı tedavi programı uzman fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.
Bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğini yerine getiren eğitimdir.
Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon, fiziksel engellilerde çocuğa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını gerektirir ve rehabilitasyon programının standardizasyonu yoktur. Rehabilitasyon uygulamalarının ana elemanı fizyoterapisttir.
Rehabilitasyondaki amaç, çocuğun mevcut potansiyelinin arttırılarak sosyal hayatta mümkün olduğunca bağımsız hale getirilmesidir. Her ne kadar ortak tanıları olsa da, her çocuğun etkilenimi ve gelişim düzeyi farklı olacağı için tedavi programı farklı olmalıdır. İyi bir rehabilitasyon programı için çok iyi bir değerlendirme , takip ve ortezleme gerekir. Diğer bilim dallarında olduğu gibi rehabilitasyon da sürekli olarak gelişim göstermektedir. Bu yüzden de bir rehabilitasyon elemanın sürekli olarak gelişimleri takip etmesi, her çocuk için en uygun rehabilitasyon programınıseçebilmesi gerekir. 
Kurumumuzda fizik tedavi seanslarında pediatrik rehabilitasyon , ortapedik rehabilitasyon ,nörolojik rehablitasyon programları uygulanmaktadır.Seans sırasında destekleyici eğitim modelleri olarak:
-uzay terapisi
-bobath terapisi
-duyu bütünleme terapisi
-ergoterapi
-kişisel yürüyüş robotu    vb. gibi birçok eğitim modellleri ile seanlarımızı desteklemekteyiz
Serebral Palsi (SP veya CP):
Gebelik süresinin başından yaklaşık 2 yaşın sonuna kadar gelişmekte olan beynin değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duygu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan durumun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Vücudun tamamını etkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmesi monoparezi olarak adlandırılır.
Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar:
Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. Down sendromu, Joubert sendormu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu örnek durumlardan bazılarıdır.
Mental Motor Retardasyon (Mental Motor Gerilik):
Zekâ, duygu ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.
Doğuştan kol felci (Brakial Pleksus Yaralanması):
Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyguyu etkileyen felç durumudur. Tek taraflıdır ve etkilenen kolda tamamen bir felç durumu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.
Omurilik kapanma defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):
Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı bireylerde beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir.
Doğuştan kas hastalıkları:
İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan durumlardır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.
Travma nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları:
Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı engele neden olmaktadır.
 Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri:
Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve/veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkan durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta gibi).
Genel olarak kas iskelet sistminde herhangi bir eksiklik sonucu bireyin değerlendirilmesiyle birlikte uygun fizik tedavi programı uygulanır