Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme

İnsanın dış dünyayı anlama ve onunla iletişime geçmesi için gerek duyduğu bazı özellikler vardır. Bunlar duyularımızdır. Eğer fiziksel bir engeli yoksa her insan bu duyularla dünyaya gelir. Fakat kimilerimiz hem genetik nedenler hem de maruz kaldığı çevresel etkenlerden kaynaklı merkezi sinir sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle bu duyuları düzgün çalıştıramadığı için dış dünyayı anlama ve iletişim kurmakta sınırlı kalırlar. Bu da çocuğun gelişim basamaklarının sekteye uğramasına neden olur. Bu terapi ile sekteye uğrayan gelişimde ilerlemeler sağlanır.
Hepimizin bildiği görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku duyularımız dışarıdan bilgi almak ve onların beynimize iletilip işlemlenmesini sağlamak için görev alırlar. Bunların dışında proprioseptif (derin duyu) ve vestibuler duyularımız vardır. Merkezi sinir sistemimizin doğru çalışabilmesi için bu duyularımızın normal gelişim çizgisine çekilmesi gerekir. Terapi ile bu gelişim çizgisine ulaşılabilmektedir.