İşitme Engelli Bireyler

İşitme Engelli Bireyler

İŞİTME KAYBI TANIMI
İşitme yetersizliği olan bireyleri tanımlamak için birçok farklı kavram kullanılmaktadır.
31/05/2006 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde işitme yetersizliği olan birey işitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey şeklinde tanımlanmıştır.
İşitme kaybı, işitme mekanizması zarar gördüğünde, sesleri algılama veya anlama yollarının engellenmesinde ortaya çıkar.
KULAĞIN YAPISI
Dış Kulak: Kulak kepçesi ile işitme kanalından oluşur ve kulak zarı ile sonlanır. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar ve işitme kanalına yöneltir. Ses dalgaları, kulak kanalı içinde basınç değişikleri yaratarak kulak zarının titreşmesine neden olur ve kulak zarı titreşimlerin orta kulağa aktarılmasını sağlar.
Orta Kulak: Dış kulak yolundan, kulak zarı ile ayrılır. Küçük bir boşluk halindedir ve geniz ile arasında bir irtibat sağlayan östaki tüpünü içerir. Orta kulakta bulunan sırasıyla çekiç, örs, üzengi adı verilen üç kemikçik bulunur. Orta kulak, kulak zarına gelen sesin şiddetini arttırmaktadır.
İç Kulak: salyangoz şeklinde bir yapısı olan koklea, iç kulak sıvılarını ve tüy hücrelerini içerir. Ses titreşimleri, dış kulaktan orta kulağa ve daha sonra iç kulak sıvılarına iletilmektedir. Gelen ses işitme siniri yoluyla beyindeki işitme merkezine ulaşır.
NASIL İŞİTİYORUZ?
Ses titreşimleri kulak kepçesi tarafından toplanır ve kulak kanalına gönderilir.
Ses dalgaları kulak zarında titreşime yol açar.
Orta kulaktaki 3 adet kemikçik (çekiç, örs ve üzengi) bu titreşimleri yükseltir ve iç kulağın oval penceresine gönderir.
İç kulakta bulunan tüy hücreleri bu titreşimleri alır elektriksel uyaranlara dönüştürür.
Tüy hücrelerinden gelen bu elektriksel uyaranlar işitme siniri aracılığı ile beyne iletilir. Beyin bu sinyalleri analiz eder ve yorumlar.
İŞİTME KAYBININ TİPLERİ
1.İletişimsel işitme kaybı: İletişimsel işitme kaybı dış kulak veya orta kulakta herhangi bir sorun olduğunda sesin iç kulağa iletilmesinin engellenmesiyle oluşur. İletişimsel işitme kayıpları sıklıkla ameliyat, ilaç tedavisi, ses yükselticiler ile iyileştirilebilir.
2.Duyusal-sinirsel işitme kaybı: Duyusal-sinirsel işitme kaybına iç kulakta, salyangozda veya beyne giden işitme sinirlerindeki bir sorun neden olur. Sonuç olarak, iç kulağa ve beyne tamamı gitmez.
3.Karışık tip işitme kaybı: Karışık tip işitme kaybın hem iletişimsel hem de duyusal-sinirsel işitme kaybını içerir.
4.Merkezi işitsel işlev bozukluğu: Beyindeki işitme merkezinin hasar görmesi sonucu oluşur bu tip bozukluk olan kişilerde sesi algılama, sesler arasında ayırım yapma ve dil gelişiminde problem olabilir.
İŞİTME YETERSİZLİĞİ NEDENLERİ
Doğum Öncesi
 • Annenin x ışınlarına maruz kalması ,
 • Doğuştan gelen kulak yapısındaki bozukluklar
 • Annenin ilaç, sigara ve alkol kullanımı
Doğum Anı
 • Zor doğum
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Bebeğin oksijensiz kalması
Doğum Sonrası
 • Bebeğin geçirdiği hastalıklar (kızamık, menenjit, kabakulak vs.)
 • Yüksek frekanslı sese maruz kalma
 
Belirtiler Nelerdir?
 • Çevreye ilgili görünmeme
 • Sık kulak ağrısı
 • Kulak akıntısı
 • Sözel istekleri anlayamama
 • İletişim girişimlerine yanıt vermeme
 • Konuşmacıya baktığında daha iyi iletişim kurma
 • Sık sık istekte bulunma
İŞİTME YETERSİZLİĞİNİN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
İletişim ve dil gelişimi
 • Dil gelişimi, işitme engellilerin en çok etkilendiği gelişim alanlarından birisidir. Sesleri işitmeyen ve sözel uyarıları algılayamayan çocuğun dil kazanımı tam olarak gerçekleşmez.
 • İşitme yetersizliği olan çocukların sözel tepkileri normal işiten çocuklara göre daha azdır.
 • İşitme yetersizliği olan çocuğun dili kullanmanın anlama da güçlükleri olabilir. Çocuk duyduğu konuşmaların yorumlamada zorlanabilir.
 
         Bilişsel Gelişim
 • İşitme engelli olan çocuk açık ve anlaşılır konuşmaya sahip olmadığı için düşüncelerini ifade etme ve başkalarını düşüncelerini anlamada sorunlar oluşmaktadır
 • İşitme yetersizliği olan çocuklar dil ediniminde ve kavram gelişiminde yaşadığı güçlüklerden dolayı okuma yazma gibi dilin kullanımını gerektiren akademik becerileri kazanmada problem yaşayabilmektedir.
Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İletişim eksikliği nedeniyle işitme yetersizliği olan bireylerin kendilerinin zaman içinde toplumdan izole etmesine sebep olur. Bu izolasyon bireyin yalnız utangaç ve içe kapanık olmasına yok açar.